Polder overstroomd, 1944

Polder overstroomd, 1944

D007

De polder onder water 1944 ; De Olifanthoeve aan de Oostlange weg (foto vermoedelijk van Jozef Stuer).
foto
1944