Politiereglement over ordehandhaving, 1940

Politiereglement over ordehandhaving, 1940

SASN20101103_005

Burgemeester Hendrik Heyman vaardigt op verzoek van de militaire overheid een politiereglement uit: om de rust en orde in de stad te handhaven moeten cafés en andere drankgelegenheden op 17 en 18 april 1940 tussen 13 en 17.30 u en 22 u en 4 u ’s morgens gesloten blijven.
affiche
Sint-Niklaas
17 april 1940